• بخش ارزیابی:

شرکت بمنظور طراحی و پیاده نمودن  مطلوب و ایمن و اتمام مقرون بصرفه هر یک از پروژه ها ی خوداقدام به ایجاد بخش تحقیقات نموده است. جهت دستیابی به این خواسته مهم کارفرمایان بخش یاد شده به دانش و اگاهی وکلیه تجهیزات اندازه گیری

 وهیدروگرافی و توپوگرافی پیشرفته مورد نیاز مجهز شده است . کارشناسان مربوطه نیز همزمان و تنگاتنگ تکنولوزی پیشرفته روزرا دنبال و پس از آزمایش لازمه برای برخورداری از توانایی مورد نیاز جهت رقابت در بازار و عملیات لایروبی بکار میگیرند.

  • بخش تحقیقات:

از آنجاییکه خدمات پشتیبانی نقش بسیار مهمی در اجرای مناسب وموثرپروژه ها دارد تیمهای مستقر در محل پروژه و متخصصین مستقر در دفتر مرکزی بعد از ارزیابی و تست عملی روزانه دانش و اطلاعات مکتسبه با تجربیات حاصله و بالعکس نسبت به انتقال روزانه نتایج حاصله به گروه عملیات ، طراحیو ارزیابی شرکت اقدام میکنند. 

  • دپارتمان مهندسی:

این دپارتمان تشکیل شده است از یک تیم مجرب و آگاه شامل مهندسین واجد شرایط و  طراحان مجهز به آخرین نرم افزار و سخت افزارهای پیشرفته.

  • تجهیزات ما:

ناوگان لایروبی ما متشکل از انواع شناور های مدرن و مختلف شامل لایروبهای کاتر ساکشن دارای نیروی محرکه با توان لایروبی تا عمق ۱۴ متر، لایروبهای هاپر ساکشن کشنده با مخازن ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ متر مکعبی دارای نیروی محرکه با توان لایروبی عمق ۱۸ تا ۲۳ متر  ، لایروب بکهو با توان لایروبی عمق ۱۳ متر و دیگر تجهیزات جانبی است.     

اجرا شده توسط: همیار وردپرس